Instagram Facebook
Logo

OM BARNENS DAG / PRESS
Välkommen till sommarens stora familjefest!
 

Barnens Dags rörelsen uppstod vid sekelskiftet 1800/1900.
Uppgiften var att samordna och organisera det insamlings- och välgörenhetsarbete som alltsedan 1884 pågått till stöd för anordnandet av ”stärkande sommarvistelser – kolonier – för fattiga, trångbodda, klena, svaga och sjukliga barn”.

Dom events som den här hemsidan representerar tar sin form i meningar som: familjär gemenskap på lika villkor, aktiv underhållning för hela familjer utan påfrestningar från omvärlden och ett gott skratt förlänger livet..

Med våra arrangemang vill vi finnas till för alla, därav vårt låga pris för vårt stora innehåll. Flera av våra aktiviteter finns på andra håll i landet och kostar då induviduellt mer än vad vi tar för hela vårt innehåll på Barnens Dag.

Vi har en scen inte bara för sveriges största akter utan även för lokala förmågor med en dröm. Därför kan man hos oss få uppträda inför tusentals människor som ett direkt led från ens egna låt i duschen där hemma. 
Vi lockar mycket folk så därför har vi valt och ha aktiviteter som är anpassade därefter, vi vill inte att man ska tillbringa sin tid hos oss i lång kö. 

Nedan följer lite bilder samt en video på hur Barnens dag kan se ut.
 

KONTAKT

B L I   S E D D   A B

robert@blisedd.se

Facebook

Bli sedd